GA Åkerierna är ett transportföretag med sitt huvudsakliga verksamhetsområde i Västsverige. Vi hjälper även  till med transporter över hela landet och utrikestransporter. I över 40 år har vi transporterat bilar åt Volvo, och biltransporter utgör huvuddelen av vår verksamhet.

Vi  jobbar även med andra typer av transporter som containers och trailers. Vi utnyttjar modern teknik och ser till att ha det bästa som marknaden erbjuder. I vår fordonspark finns ca 20 moderna och miljövänliga fordon.